Obytná zóna Hviezdoslavova - súťaž - Nitra

Obytná zóna Hviezdoslavova - súťaž - Nitra

Riešená lokalita sa nachádza v území s prevahou náletovej zelene v pôvodnom zelenom poraste Šibeničného vrchu v katastri Nitra. Zo severo-západu ju obklopuje hlavná dopravná trasa prepájajúca najväčšiu sídliskovú štvrť Klokočinu s centrom mesta. Z južnej strany je územie v blízkom kontakte s borovicovým lesom, čo ponúka príjemné výhľady a zlepšenie klímy pre budúcu obytnú zónu. Zároveň je však v bezprostrednom susedstve s cintorínom, čo chceme v návrhu eliminovať. V náväznosti na riešené územie sa taktiež nachádza existujúca obytná zóna s prevahou IBV. Hlavným zámerom návrhu je vytvoriť nové obytné centrum pre mladé rodiny s kompletnou občianskou vybavenosťou a službami, ktoré budú zároveň poskytovať množstvo zelene a miesto pre oddych, ako aj kultúru. Vzhľadom na polohu a význam danej lokality je potrebné zohľadniť viacero vstupných kritérií, ako vhodná orientácia bytov z hľadiska svetlotechnickej pohody, hluk z výraznej dopravnej tepny a výhľady, ktoré územie poskytuje.

Návrh vytvára kompaktnú urbanistickú štruktúru, ktorá lemuje hranicu pozemku a využíva najväčšiu možnú mieru pre vznik poloverejných priestorov, ktoré sú izolované od dopravného hluku Hviezdoslavovej ulice a poskytujú maximum insolácie ako aj zelených plôch. Pre tento typ zástavby sme sa rozhodli použiť sekciové bytové domy kombinované s pavlačovými chodbami, ktoré sú orientované na sever. Vďaka tomu sú všetky byty ideálne orientované juhovýchodne alebo juhozápadne.   Z chodieb je naopak možnosť vychutnávať výhľady na mesto, najmä hradný kopec a vrch Zobor. Stavebno-technicky ponúkajú ekonomické riešenie s možnosťou etapizácie a úspory energie, ako pri výstavbe, tak aj pri užívaní stavby. K rušnej ulici sú umiestnené polyfunkčné domy, ktorých parter ponúka priestory pre občiansku vybavenosť v celkovej výmere 1429,5 m2. Nad parterom sa nachádzajú byty, od jednoizbových po štvorizbové s maximálnou výškou 8 nadzemných podlaží. V týchto prípadoch navrhujeme zaskliť pavlače pre lepšiu zvukovú izoláciu bytov.

Objekty popri Hviezdoslavovej ulici sú architektonicky gradované k hlavnej priestorovej dominante. Nárožie územia je ukončené budovou s 15 poschodiami a celkovou výškou 55 metrov, čo vytvára nárožnú dominantu a orientačný bod pre nové územie. Dominanta je urbanistickým vyústením panelových bodových domov na Kollárovej a Svetlej ulici a akcentujúcim prvkom novej zóny. Parter taktiež poskytuje priestor pre občiansku vybavenosť, na druhom až šiestom nadzemnom podlaží sa nachádzajú adminstratívne priestory s výmerou 331 m2 na jedno podlažie, čo je spolu 1655 m2 kancelárskych plôch. Od siedmeho podlažia sú umiestňované byty poskytujúce výhľad na celé mesto. Skladové priestory sú riešené v nepresvetlenej časti siedmeho podlažia, ostatné kobky sú umiestnené v suteréne. Vnútorné územie je navrhnuté zo sekciových domov s výškou štyroch nadzemných podlaží a ustúpeného podlažia, kde sú orientované prevažne štvorizbové byty s terasami.  Na prízemí sú jedno, dvoj a trojizbové byty, niektoré s možnosťou vlastnej malej záhradky. Na ostatných podlažiach sa nachádza poväčšine rovnaká skladba bytov, prístupná z pavlače. Každý byt má v rámci chodbových priestorov umiestnené na severnej strane skladové plochy.

Ucelený spôsob zástavby kopírujúc tvar pozemku vytvára pôdorysný tvar nerovnomerného srdca, čo nám určuje dva hlavné poloverejné bloky. Severný vnútroblok je kľudovejší, vznikol tu priestor pre detské ihriská, komunitnú záhradu, ale aj možnosť posedenia na terase kaviarne, keďže je občianska vybavenosť orientovaná rovnako aj do vnútrobloku. Kontaktu s cintorínom zamedzujeme umelými násypmi využívajúc výkopovú zeminu vrámci ochranného pásma a vytvárame oddychovú zónu s množstvom zelene. Južný blok má výraznejší mestský charakter, je živší, administratívna časť dominanty udržuje počas pracovnej doby pulzujúci život v území.

Galéria

« Späť na zoznam projektov "Urbanizmus"

Kontaktný formulár

V pripade otázok alebo ďalších informácií použite prosím náš kontaktný formulár.

Pre odoslanie formuláru kliknite na Nie som robot.
Leave this field empty
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Správa:
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok performa-architects.com nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií. OK

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".