Rekonštrukcia banského domu - Banská Štiavnica

Rekonštrukcia banského domu - Banská Štiavnica

Objekt rodinného domu sa nachádza v pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica. Okrem rodinného domu sa na pozemku nachádza aj menší objekt pre skladovanie dreva. Riešený objekt sa podľa rozboru pamiatkových hodnôt objektov a súborov územia pamiatkovej rezervácie radí medzi objekty dotvárajúce historické prostredie. Podľa slohovej analýzy je objekt datovaný do prvej polovici 20. storočia a svojou polohou sa radí medzi banícke domy, čomu bol následne prispôsobený celý návrh pri jeho obnove. Objekt A: Hlavný objekt rodinného domu Objekt rodinného domu nebol dlhodobo využívaný, čo sa odzrkadlilo na jeho technickom stave a v súčasnej forme nevyhovuje aktuálnym normovým požiadavkám. Objekt taktiež postupom času jeho neudržiavaním alebo nevhodnou rekonštrukciou stratil charakteristické črty, ktoré pripadali typu zástavby pôvodných baníckych domov.

Požiadavkou investora je preto kompletná obnova rodinného domu na obytnú funkciu a tiež prinavrátenie jeho pôvodnej formy a proporcie v čo najväčšej možnej miere. Inšpiráciou pre prístup k obnove rodinného domu bola preto práve architektúra typických baníckych domov. Najvýraznejším prvkom pri rekonštrukcii rodinného domu je geometria strechy. Objekt pred plánovanou obnovou disponuje klasickou valbovou strechou so sklonom 45 stupňov, ktorá je pokrytá eternitom. Existujúci krov je po konzultácii a obhliadke značne poškodený, bez historickej hodnoty a preto ho navrhujeme kompletne odstrániť a vykonštruovať nový. Pre lepšie využitie podkrovného priestoru a pre prinavrátenie charakteristického vzhľadu typického pre banícky dom navrhujeme použiť sedlovú strechu s polvalbou, podlomenicou a dreveným štítom. Pre strešnú krytinu navrhujeme použiť falcovaný plech v šedom odtieni. V našom návrhu uvažujeme s využívaním podkrovia, ktoré by disponovalo vlastným vstupom z exteriéru zo severovýchodnej strany pozemku.

Forma budúceho nového pridaného horného vstupu do podkrovia bude podobná ako bola kedysi forma hospodárskych vikierov. Pre lepší prístup do podkrovia navrhujeme na rozdiel od pôvodných hospodárskych vikierov priamy prístup cez lávku, ktorá by plynule nadväzovala na prístupový chodník k rodinnému domu. Pre presvetlenie podkrovia navrhujeme v rámci strešnej roviny zo severozápadnej strany typické valbové vikiere s námetkami a na oboch drevených štítoch klasické štítové okná. Nad novým tvarom strechy bude zachovaný pôvodný komín s hlavicou so sedlovou strieškou a s obdĺžnikovými otvormi, ktorý sa len nanovo omietne vápennou omietkou a povrchovo upraví bielym vápenným náterom. K riešenému objektu tiež navrhujeme pridať novú hmotu vo forme verandy z juhozápadnej strany, ktorá ponúkne nový vedľajší vchod do domu či priame prepojenie so záhradou. Jej formou a materiálovým prevedením by sme sa taktiež chceli v čo najväčšej miere priblížiť pôvodnému typu verandy, ktoré sa začali zvyčajne dostavovať začiatkom 20. storočia. Na objekte RD sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne dverné ani okenné výplne, ktoré by mali špeciálnu historickú hodnotu a tiež sú v nevyhovujúcom stave z hľadiska tepelnoizolačných vlastností. Preto navrhujeme tieto výplne odstrániť a nahradiť ich novými, drevenými s pôvodným tvaroslovím. Pre lepšie presvetlenie interiéru navrhujeme zachovať súčasnú veľkosť okenných otvorov, aj keď nie je úplne typická pre daný typ architektúry. Zachované okenné otvory v prízemnej časti navrhujeme doplniť šambránami.

Galéria

« Späť na zoznam projektov "Architektúra"

Kontaktný formulár

V pripade otázok alebo ďalších informácií použite prosím náš kontaktný formulár.

Pre odoslanie formuláru kliknite na Nie som robot.
Leave this field empty
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Správa:
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok performa-architects.com nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií. OK

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".